Wegschrijven van een backup geeft een foutmelding

Als bij het maken van een backup deze foutmelding verschijnt: Cannot Open Backup Device Operating System Error 5(Access is Denied) dan heeft de SQL-Server niet voldoende rechten op de gekozen map. Dit is op te lossen door te navigeren naar Start/Services en vervolgens de service SQL Server (MSSQLServer) te selecteren. Via de rechtermuisknop naar Eigenschappen en tabblad aanmelden. Kopieer de gegevens achter dit account (bijv. NT Service\MSSQL$MSSQLSERVER17) Ga nu naar de backup folder en kies via de rechtermuisknop voor eigenschappen, tabblad beveiliging. Voeg  de account user toe en geef deze full control rechten op de map.