Runtime Error 2147417848

De naam van de foutmodule is p2ssql.dll en dit heeft te maken met het printen van rapporten en kan optreden in een omgeving waarbij gebruik gemaakt wordt van terminal server(s).

Om het weer mogelijk te maken de David applicatie op te starten moet iedereen, die op de Remote Desktop Server werkt de David software afsluiten. Daarna werkt het wel weer, maar dit is maar tijdelijk.

Het is daarom beter om de home folder mappen te inspecteren en de submap Crystal te verwijderen:

Een van de eigenschappen van een Windows gebruiker is dat ze een eigen profiel map en een eigen ‘home folder’ map hebben. Deze mappen bevatten specifieke instellingen voor de gebruiker.

In de home folder map blijkt in de map Windows een map Crystal te staan met daarin diverse DLL bestanden waaronder de boosdoener P2SSQL.DLL.

De hele map Crystal dient dus verwijderd te worden uit de home folder map in de submap Windows.