Na ICT aanpassingen verschijnt de melding: “Geen correcte verbinding met de server”

Wanneer deze melding verschijnt is er geen correcte verbinding mogelijk met de SQL-server of de user David is niet correct geconfigureerd binnen de SQL-server.

  1. Controleer of in de file server.txt (in dezelfde map als de David.exe) de juiste servernaam staat ingetypt.
  2. Probeer met een command prompt te pingen naar deze servernaam. Als dit niet lukt, neem dan contact op met uw systeembeheerder.
  3. Probeer met een ODBC koppeling op te zetten met een SQL Server verbinding. Controleer of de servernaam zichtbaar wordt als de keuzelijst wordt uitgeklapt. Als dit niet het geval is dan kan het zijn de SQL server geen externe verbindingen toestaat.